Celon Pharma S.A. na JP Morgan Investor Conference 2020

Tegoroczna konferencja odbywać się będzie od 13 do 16 stycznia 2020 r., w San Francisco. Wezmą w niej udział przedstawiciele Zarządu Spółki.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Koncentrujemy się w tym roku na kontynuacji rozmów dotyczących umowy partneringowej dla esketaminy DPI.  Harmonogram badania klinicznego Ii fazy nie wpływa obecnie na przedmiot prowadzonych już rozmów. Zgodnie z przyjętą przez nas strategią globalnej  komercjalizacji naszego portfolio innowacyjnego, w odpowiedzi na liczne pytania i zainteresowanie inwestorów, planujemy spotkania dotyczące innych projektów w obszarze neurologii oraz chorób metabolicznych.

Coroczne spotkania w ramach  J.P. Morgan Healthcare Conference  są największym tego rodzaju wydarzeniem gromadzącym inwestorów liderów, twórców nowoczesnych technologii w obszarze life science.