Śniadanie Innowatorów z udziałem Celon Pharma S.A.

dr Maciej Wieczorek wziął udział w Śniadaniu Innowatorów na zaproszenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Celem spotkania była inauguracja konkursu Szybka Ścieżka ale również dyskusja na temat kierunków rozwoju innowacyjnej gospodarki w 2020 roku oraz wyzwań, które w związku z nimi czekają polskie firmy.

dr Maciej Wieczorek, prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Inwestycje w innowacje są dziś kluczowe z punktu widzenia całej gospodarki, a szczególnie ważne w sektorze life -science, przed którym ogromne wyzwania związane nie tylko z diagnostyką, ale realną odpowiedzią na nowe i już istniejące potrzeby medyczne społeczeństw. Systemowe wsparcie instytucji państwowych w tym zakresie, a zwłaszcza środków NCBiR jest dla nas tym paliwem, które sprawia, że możemy realnie pracować nad przełomowymi terapiami. W naszym pipeline takich projektów jest obecnie kilkanaście.