Informacja Zarządu Spółki Celon Pharma

Zapraszamy do zapoznania się z treścią stanowiska Zarządu Spółki w nawiązaniu do informacji przekazywanych przez Spółkę Mabion na temat postępu procesu rejestracji leku MabionCD20.

Informacja Zarządu Celon Pharma