Celon Pharma zaprezentuje wyniki badania klinicznego fazy I nad esketaminą na 32. Kongresie European College of Neuropsychopharmacology w Kopenhadze.

W trakcie czterech dni kongresu, około 6000 uczestników z całego świata: psychiatrów, neurobiologów i neurologów, przedyskutuje najważniejsze doniesienia naukowe w zakresie diagnostyki i leczenia chorób mózgu, od badań podstawowych do rozwoju klinicznego.

W trakcie kongresu przedstawiciele Działu Klinicznego zaprezentują wyniki w sesji posterowej, która odbędzie się, 8 września 2019 r.

Poster: Safety and pharmacokinetic study of inhaled Esketamine after a multiple dose in healthy volunteers

Prezentująca: Sylwia Janowska

Numer posteru: P.164