Bardzo dobre wyniki Spółki w III kwartale 2018 r.

  • 30% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r - 31,6 mln w Q32018, (wzrost do 90 mln za trzy kwartały 2018 r.).
  • Zwiększenie o ponad 60% zysku netto r/r - 8,2 mln netto w Q32018 (wzrost do 23,4 mln za trzy kwartały 2018 r.)
  • Rosnący eksport - 24% udział w strukturze sprzedaży - 7,3 mln netto
    w Q32018 r., (wzrost do 14,6 mln i 16% w ogólnej wartości sprzedawanych produktów za trzy kwartały 2018r.).
  • Dalsza poprawa efektywności wytwórczej i sprzedażowej.
  • Przyśpieszenie rozwoju klinicznego kluczowych projektów i zwiększanie prezencji międzynarodowej na konferencjach naukowych i inwestorskich.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju, członek Zarządu Celon Pharma S.A.: Wyniki w trzecim kwartale potwierdzają konsekwentną realizację założeń strategicznych Zarządu w zakresie systematycznego zwiększania udziału eksportu w ogólnej strukturze sprzedaży naszych leków. Niewielka korekta cen na rynku polskim, obniżająca odpłatność naszego leku dla pacjenta, pozwoliła na zwiększenie o 5% sprzedaży produktów, w ujęciu wolumenowym i spodziewamy się utrzymania tego trendu w kolejnych okresach. Trzon naszego biznesu w Polsce jest nadal bardzo stabilny, z dużą przewagą Salmexu w rynku kombinacji salmeterol/flutikazon nad konkurencją. Warto zauważyć, że z kwartału na kwartał zwiększamy również naszą efektywność wytwórczą i sprzedażową.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Przyśpieszamy rozwój kliniczny kluczowych projektów. Rozpoczynamy podawanie leku opartego o esketaminę w badaniu II fazy,  jesteśmy również przygotowani na start programu klinicznego dla inhibitora FGFR. Wkraczamy w etap rozwoju naszej Spółki, do którego przygotowywaliśmy się od lat, i na który bardzo czekaliśmy. Równolegle kontynuujemy proces inwestycyjny Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kazuniu Nowym, który dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, pod względem harmonogramowym, oceniamy bardzo pozytywnie. Obserwujemy także rosnące zainteresowanie wynikami naszych prac badawczo-rozwojowych, we wszystkich obszarach terapeutycznych. Dlatego prezentujemy je na najważniejszych konferencjach i spotkaniach naukowych na całym świecie.  

Postęp prowadzonych  programów klinicznych przybliża nas również do kluczowych rozmów  w obszarze partneringu. Strategia światowej komercjalizacji naszego innowacyjnego portfolio jest realizowana zgodnie z założeniami. Prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami i zgodnie z zapowiedziami będziemy je kontynuować na najbliższej konferencji JP Morgan Health Care Investor Conference w San Francisco na początku 2019 r. – dodaje Maciej Wieczorek.

Raport

Pełna informacja prasowa