Uchylenie decyzji GIF w części dotyczącej wstrzymania w obrocie na terenie całego kraju określonych serii lek Valzek

W dniu 29 listopada br. GIF uchylił w części decyzje wstrzymujące w obrocie lek Valzek w 80 mg oraz 160 mg. Decyzje zostały wydane na wniosek Spółki, po przedstawieniu regulatorowi wymaganych specyfikacji jakościowych dla określonych serii produktu Valzek.

Szczegóły i uzasadnienie oraz spis numerów serii, których dotyczą decyzje, znajdują się poniżej.

Decyzja_Valzek_80mg

Decyzja Valzek 160 mg