dr Maciej Wieczorek wśród prelegentów JAK Inhibitors Drug Development Summit 2020

Prezes Zarządu Celon Pharma będzie uczestnikiem i prelegentem szczytu poświęconego translacji klinicznej i optymalizacji inhibitorów JAK. Będą to również interdyscyplinarne dyskusje, panele merytoryczne, którym celem jest wypracowanie skutecznych strategii rozwoju inhibitora JAK i uczynienie je skuteczną odpowiedzią na niespełnione potrzeby kliniczne pacjentów w różnych obszarach.  Maciej Wieczorek będzie jedynym przedstawicielem polskiej branży biotechnologicznej w trakcie spotkania, a tytuł jego wystąpienia to:  Dual JAK/ROCK Inhibitors: Moving JAK Inhibition to the New Therapeutic Avenues Where Anti-Inflammation & Anti-Fibrotic Activity is Needed.

Celon Pharma rozwija inhibiotr JAK/ROCK w terapii chorób zapalnych. Kluczowym celem projektu jest stworzenie innowacyjnego, celowanego leku w doustnej terapii chorób o podłożu immunologicznym, który przewyższy aktywnością i bezpieczeństwem dostępne na rynku terapie, a także będzie alternatywą dla pacjentów, u których standardowo stosowane leczenie jest nieskuteczne.
Więcej informacji: JAK Summit