Zarząd Celon Pharma na innowacyjnej konferencji GPW i ERSTE

3 września br. przedstawiciele Zarządu Celon Pharma S.A.: dr Maciej Wieczorek oraz Jacek Glinka, wzięli udział w konferencji on-line - której gośćmi byli przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji finansowych na zaproszenie Erste Group.
Spółka zaprezentowała najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżących operacji biznesowych oraz status projektów R&D.

Systematycznie, począwszy od jesieni będziemy zwiększać swoją aktywność na  innowacyjnych konferencjach polskich i zagranicznych.
Obecnie proponowane formuły konferencyjne mają charakter zdalny, który daje nam możliwość szerokiego dotarcia z informacją o naszych projektach do inwestorów.
Dziękujemy za dyskusję oraz wszystkie pytania, które padły w trakcie czwartkowej konferencji - dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.