Największy i najbardziej zaawansowany innowacyjny pipeline w Polsce z potencjałem światowej komercjalizacji, wsparty dobrą dynamiką sprzedaży produktów w kraju i na świecie.

Ponad 9,4 mln PLN zysku netto w Q12020, wzrost sprzedaży krajowej o 16%, a eksportowej o 2% w porównaniu do analogicznego okresu 2019.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. wyniosły 30,9 mln PLN. Objęły sprzedaż produktów w Polsce na poziomie 26,8 mln PLN oraz 4,1 mln PLN z eksportu. Wynik odzwierciedla wzrost  sprzedaży produktów inhalacyjnych oraz psychiatrycznych. Obserwowany jest stabilny, 15%-20% wzrost sprzedaży leku Ketrel, jak i ok. 10% wzrost sprzedaży Salmexu, wynikający ze zwiększania zakupów leku w wyniku pandemii COVID-19.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A:  Odblokowanie eksportu w wyniku zawarcia ugody z GSK nabiera tempa. Oczekujemy kolejnych wzrostów w tym segmencie, po rozpoczęciu sprzedaży leku na rynkach, tj.: Włochy czy Francja. W Polsce podtrzymujemy stabilny wzrost sprzedaży w segmencie naszych leków neuropsychiatrycznych oraz oddechowych. Systematycznie odbudowujemy również pozycję Valzka. Jednocześnie organizacyjnie wzmacniamy efektywność prowadzonych działań marketingowo-sprzedażowych, m.in wprowadzając nowe narzędzia i usprawniając kanały dotarcia do klientów w całej Polsce.

4 aktywne projekty w rozwoju klinicznym - największy innowacyjny pipeline w Polsce

Celon Pharma S.A. posiada 16 projektów leków innowacyjnych na różnym stopniu rozwoju. 4 z nich o największym potencjale komercjalizacyjnym weszły już w fazę kliniczną. Najbardziej zaawansowany – lek oparty o esketaminę w leczeniu depresji lekoopornej jednobiegunowej potwierdził sygnał efektywności oraz dobrą tolerancję w badaniu II fazy. Inhibitor PDE10A wkrótce rozpocznie II fazę kliniczną. Jednocześnie Spółka kontynuuje badanie I fazy inhibitora FGFR, a agonista receptora GPR40 w terapii chorób metabolicznych właśnie rozpoczął rozwój kliniczny.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Nasz pipeline jest dobrze ułożony, zarówno od strony naukowej, jak i biznesowej. Kolejne projekty zdobywają wielomilionowe dofinansowania, zawarliśmy ważne strategiczne partnerstwa naukowo-biznesowe dla rozwoju projektów wirusowych. Uważnie analizujemy ten rynek, jednocześnie rozwijając infrastrukturę badawczą adekwatną do naszych planów. Założenia strategii światowej komercjalizacji naszych projektów pozostają niezmienne, adekwatne do rynkowej i inwestycyjnej specyfiki konkretnego produktu.

Finalizacja budowy nowego Centrum Badawczo Rozwojowego - ważna część realizacji planu rozwoju na kolejne miesiące 2020.   

Spółka zakończyła większość prac wykończeniowych, trwa realizacja zakupów infrastruktury badawczej oraz kompletowanie dokumentacji administracyjnej, niezbędnej do rozpoczęcia odbiorów budynku i urządzeń. Gotowość Spółki do rozpoczęcia tych procedur będzie uzależniona od działalności odpowiednich organów administracji oraz urzędów w najbliższych miesiącach. Obecny postęp prac nie wpływa jednak na realizację strategicznych projektów badawczo-naukowych Spółki.

Raport 1Q2020