Wyniki badań rozwijanego przez Celon Pharma PI3K delta w prestiżowym magazynie PLOS

Wyniki badań rozwijanego przez Celon Pharma PI3K delta - CPL302-253 -  zostały opublikowane  w prestiżowym magazynie PLOS. Publikacja Preclinical characterization of CPL302-253, a selective inhibitor of PI3Kδ, as the candidate for the inhalatory treatment and prevention of Asthma prezentuje wyniki rozwoju przedklinicznego wysoce specyficznego i bezpiecznego inhibitora kinazy PI3K delta -  kandydata na lek inhalacyjny w obszarze astmy i POChP.

​Oceniający uznali, że cząsteczka ma potencjał nie tylko terapeutyczny, ale także prewencyjny - ze względu na wykazane bezpieczeństwo w terapii astmy. Jest to obecnie jedyny inhibitor PI3K delta rozwijany w postaci inhalacyjnej we wskazaniu astmy i PoChP. PLOS jest jednym z najbardziej uznanych czasopism open access, w  którym publikowane są wyniki badań podstawowych i przedklinicznych. Grono reviewerów liczy ponad 3000 naukowców z całego świata.