Raport bieżący 3/2024 – Przekazanie informacji o wprowadzeniu produktu leczniczego ZARIXA do regulatorów rynku farmaceutycznego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2023 Celon Pharma S.A. ("Spółka") z dnia 21 grudnia 2023 r. dotyczącego decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ("Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych") o wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jednego z produktów Spółki w kategorii leków generycznych z obszaru kardiologicznego, Zarząd Spółki informuje o dokonaniu w dniu 18 kwietnia 2024 r. zgłoszeń do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych oraz do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wprowadzeniu do obrotu produktu leczniczego ZARIXA (Rivaroxabanum) w postaci kapsułek twardych, w dawkach: 2,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg. Zgłoszenia są elementem standardowej procedury przewidzianej i wymaganej prawem farmaceutycznym .

Oznacza to, że obecnie Spółka prowadzi działania mające na celu zapewnienie dostępności ww. produktu leczniczego w hurtowniach i aptekach w całej Polsce.