WZA w dniu 21.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pobierz]
 • Projekty uchwał na ZWZ [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki przed ZWZ [pobierz]
 • Pełnomocnictwo na ZWZ [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ [pobierz]
 • Sprawozdanie z działalności RN za 2023 r. [pobierz]
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach [pobierz]
 • Raport z badania sprawozdania o wynagrodzeniach [pobierz]
 • Uchwały podjęte [pobierz] 
 • Zapis audio [pobierz]

WZA w dniu 22.06.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwały podjęte przez WZA w dniu 22.06.2023 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki przed ZWZ [pobierz]
 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pobierz]
 • Pełnomocnictwo na ZWZ [pobierz]
 • Projekty uchwał na ZWZ [pobierz]
 • Raport biegłego [pobierz]
 • Raport o wynagrodzeniach Zarządu i RN [pobierz]
 • Sprawozdanie z działalności RN [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ [pobierz]
 • Zapis audio z WZA 22.06.2023  [pobierz]

WZA w dniu 22.06.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwały podjęte przez WZA w dniu 22.06.2022 [pobierz]
 • Raport o wynagrodzeniach Zarządu i RN 2021 [pobierz]
 • Sprawozdanie z działalności RN 2021[pobierz]
 • Raport biegłego [pobierz]
 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pobierz]
 • Projekty uchwał na ZWZ [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki przed ZWZ [pobierz]
 • Pełnomocnictwo na ZWZ [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ [pobierz]
 • Zapis audio z WZA 22.06.2022 [pobierz]

WZA w dniu 29.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2021 [pobierz]
 • Projekty uchwał na ZWZ 29.06.2021 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki przed ZWZ 29.06.2021 [pobierz]
 • Pełnomocnictwo na ZWZ 29.06.2021 [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 29.06.2021 [pobierz]
 • Zapis audio z WZA 29.06.2021 [pobierz]

WZA w dniu 19 maja 2020 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Uchwały podjęte przez WZA - 19.05.2020 [pobierz]  
 • Załącznik do uchwały nr 7 ZWZ - 19.05.2020 [pobierz]
 • Załącznik do uchwały nr 21 ZWZ - 19.05.2020 [pobierz]
 • Załącznik do uchwały nr 22 ZWZ- 19.05.2020 - Polityka wynagrodzeń [pobierz]
 • Regulamin WZA - projekt [pobierz]
 • Ogłoszenie o zwołaniu WZA [pobierz]
 • Projekty uchwał WZA 19.05.2020 [pobierz]
 • Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej [pobierz]
 • Pełnomocnictwo na WZA [pobierz]
 • Sprawozdanie RN 2019 [pobierz]

ZWZA w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA 23.04.2019 [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do ZWZA 23.04.2019 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji [pobierz]
 • Regulamin ZWZA [pobierz]
 • Projekty uchwał [pobierz]
 • Sprawozdanie RN 2019 [pobierz]
 • Uchwały ZWZ Celon Pharma 23.04.2019 [pobierz]

ZWZA w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Informacja o odwołaniu ZWZA zwołanego na 18.04.2019 [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu  w trakcie NWZA 18.04.2018 [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do ZWZ 18.04.2019 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Celon Pharma S.A. [pobierz]
 • Projekty uchwał [pobierz]
 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 18.04.2019 [pobierz]

ZWZA w dniu 23 maja 2018 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Celon Pharma na dzień 23.05.2018  [pobierz]
 • Projekty uchwał [pobierz]
 • Informacja o ogólnej licznie akcji Celon Pharma S.A. i liczbie głosów [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do udziału w ZWZA Celon Pharma S.A. 23.05.2018  [pobierz]
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Celon Pharma S.A. 23.05.2018 [pobierz]
 • Sprawozdanie z działalności RN  w 2017  [pobierz]

NWZA w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Dokumenty do pobrania: 

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Celon Pharma S.A. na dzień 09.04.2018 wraz z projektami uchwał [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu  w trakcie NWZA Celon Pharma S.A. 09.04.2018 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Celon Pharma S.A. i liczbie głosów [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do uczestnictwa w NWZA S.A. 09.04.2018  [pobierz]
 • Skorygowane projekty uchwał na NWZA S.A. 09.04.2018  [pobierz]
 • Kandydatury do Rady Nadzorczej na dzień 28.03.2018  [pobierz]
 • Zapis audio NWZA z 9 kwietnia 2018 [pobierz]

ZWZA w dniu 25 maja 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 25.05.2017 wraz z projektami uchwał [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu 25.05.2017 [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Celon Pharma S.A. i liczbie głosów [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. 25.05.2017 [pobierz]
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A.  25.05.2017
  [pobierz]
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 25.05.2017 [pobierz]
 • Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ w dniu 25.05.2017 [pobierz]
 • Zapis audio  ZWZA z dnia 25.05.2017 [pobierz]

NWZA w dniu 8 lutego 2017 r.

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Celon Pharma S.A. [pobierz]
 • Projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie 8.02.2017  [pobierz]
 • Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika 8.02.2017   [pobierz]
 • Pełnomocnictwo do uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 8.02.2017  [pobierz]
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji Celon Pharma S.A. [pobierz]
 • Zapis Audio WZA 08.02.2017 [pobierz]
 • Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 8.02.2017  [pobierz]
 • Wykaz akcjonariuszy pow. 5% na NWZ w dniu 8.02.2017  [pobierz]