Raport bieżący nr 14/2017, Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Data sporządzenia: 2017-05-26, 13:00

Skrócona nazwa emitenta

CELON PHARMA S.A.

Temat
Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 maja 2017 r.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA powyżej 5%

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej […], Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, iż jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2017 r. była spółka Glatton Sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.000.000 szt. akcji Emitenta, dających 45.000.000 głosów stanowiących 75% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 98% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.