Raport bieżący 10/2019 – Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r.     

Data sporządzenia: 2019-03-25; godzina 15:51

Temat: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu z powodu braków formalnych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r. na godzinę 10:00, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2019 z dnia 22 marca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w dniu dzisiejszym z takim samym porządkiem obrad, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.