Struktura akcjonariatu

Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o.