Struktura akcjonariatu

Pan Maciej Wieczorek posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Glatton Sp. z o. o.
Stan na dzień 31.12.2018 r.

 

 

Stan na dzień 31.12.2018 r.