Raport bieżący 20/2023 – Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2023-07-04Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.Temat Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Zarząd Celon Pharma S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. Pani Dorota Zwolińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu SpółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2023 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 

Data sporządzenia: 2023-06-23 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję  Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpółkiCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2023 K – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta

Data sporządzenia: 2023-06-27 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. – korekta Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Treść raportu:  W związku z otrzymaniem „Protokołu sprostowania oczywistej omyłki wCzytaj dalej »

Raport bieżący 18/2023 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Działając na podstawie art. 70 pkt 3 UstawyCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2023 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:      Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez ZwyczajneCzytaj dalej »

Raport bieżący 16/2023 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022

Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta      CELON PHARMA S.A.  Temat Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022 Podstawa prawna      Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu:      Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż obradujące w dniuCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2023 – Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Data sporządzenia: 2022-06-15 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Oświadczenie KDPW o dokonaniu asymilacji 21.500 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o przedstawieniu przez KrajowyCzytaj dalej »

Raport bieżący 14/2023 – Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2023-06-14 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie 21.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów WartościowychCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2023 – Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych

Data sporządzenia: 2023-06-13 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Zakwalifikowanie do dofinansowania projektu Celon Pharma S.A. dotyczącego rozwoju klinicznego innowacyjnego inhibitora CPL110 w nowotworach litych FGFR zależnych Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. powziął informację,Czytaj dalej »

Raport bieżący 12/2023 – Przyznanie 21.500 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data sporządzenia: 2023-06-13 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Przyznanie 21.500 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zapisaniu na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 21.500 akcjiCzytaj dalej »