Raport bieżący nr 22 / 2022 – Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym

Raport bieżący nr 22 / 2022 Data sporządzenia: 2022-07-18 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Decyzja KDPW o dokonaniu asymilacji 5.000 akcji serii C z akcjami Spółki znajdującymi się w obrocie giełdowym Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A.Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 21 / 2022 – Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 21 / 2022 Data sporządzenia: 2022-07-15 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Dopuszczenie i wprowadzenie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki do obrotu giełdowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje oCzytaj dalej »

Raport bieżący 20/2022 – Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021

Raport bieżący nr 20 / 2022 Data sporządzenia: 2022-07-08 Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A. Temat: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Celon Pharma S.A. przeprowadzonej w ramach realizacji Programów Motywacyjnych za rok 2021 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: ZarządCzytaj dalej »

Raport bieżący 19/2022 – Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Data sporządzenia: 2022-07-07 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat Przyznanie 5.000 akcji serii C w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o zapisaniu na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych 5.000 akcjiCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 18 / 2022 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r.

Raport bieżący nr 18 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-23   06:34 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. Podstawa prawna  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Treść raportu: Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Raport bieżący 17/2022 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-06-22 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Treść raportu:  Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 czerwca 2022 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za rok obrotowy 2021Czytaj dalej »

Raport bieżący nr 16 / 2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021

Raport bieżący nr 16 / 2022 Data sporządzenia: 2022-06-22 Skrócona nazwa emitenta  CELON PHARMA S.A. Temat  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon PharmaCzytaj dalej »

Raport bieżący 15/2022 – Informacja na temat statusu wniosku o przyznanie statusu Breakthrough Designation dla Falkieri (esketaminy Celon DPI) w leczeniu depresji lekoopornej dwubiegunowej przez FDA

Data: 20.06.2022, godz. 7:42Podstawa prawna: art. 17 MAR – informacje poufne W nawiązaniu do raportu bieżącego 10/2022, z dnia 20 kwietnia 2022 r., dotyczącego złożenia wniosku do Food and Drug Administration (FDA) o przyznanie statusu Breakthrough Designation dla Falkieri (esketaminy Celon DPI) w leczeniu depresji lekoopornej dwubiegunowej, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, o odrzuceniuCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 14/2022 – Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-06-15 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe   Treść raportu: W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 26 maja 2022 r. zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał, ZarządCzytaj dalej »

Raport bieżący 13/2022 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Celon Pharma S.A. na dzień 22 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art.Czytaj dalej »