Celon Pharma S.A. Bio Forum Central European

W dniach 25-26 maja 2022 r. w Warszawie odbędą się 20 targi sektora biotechnologicznego – CEBioForum 2022. W ramach konferencji Prezes Zarządu Celon Pharma, Dr. Maciej Wieczorek, weźmie udział w panelu dyskusyjnym p.t. „Development and funding of biotech companies”. Dodatkowo Celon Pharma objęła patronatem konkurs „Bio Talents Awards” na wybór najciekawszego posteru przedstawiającego pracę dyplomowąCzytaj dalej »

Raport bieżący nr 7/2022 – Asymilacja 30.000 akcji serii C Spółki oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego

Data sporządzenia: 2022-04-05 Podstawa prawna  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe  Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2Czytaj dalej »

Celon Pharma na konferencji „International Conference on Drug Sciences, ACCORD”

26-28 maja 2022 odbędzie się konferencja „International Conference on Drug Sciences, ACCORD”. Jej celem jest rozwijanie synergii między badaniami i działaniami w różnych dziedzinach, które przyczyniają się do opracowania leku. Konferencji towarzyszyć będą wystawy producentów i dystrybutorów oprzyrządowania naukowego i sprzętu laboratoryjnego. Drugiego dnia konferencji, Dr. Maciej Wieczorek weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „SynergyCzytaj dalej »

Celon Pharma S.A. wyróżnione w  trzech kategoriach w 23. edycji rankingu – Giełdowa Spółka Roku dla najlepszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Celon Pharma została wyróżniona aż w trzech kategoriach: 1. miejsce w kategorii „Sukces w 2021 r.”, 3. miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” 6. miejsce w rankingu głównym. Giełdowa Spółka Roku 2021 to ranking przygotowany przez Puls Biznesu na podstawie badania, przeprowadzonego wśród 100 analityków giełdowych, doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie,Czytaj dalej »

Raport bieżący 5/2022 – Zawarcie umowy w sprawie zakupu licencji

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2022 r. powziął informację o zawarciu z Salk Institute for Biological Studies („Salk”) umowy w sprawie zakupu licencji dotyczącej pakietu patentowego (ang. Non-Exclusive Patent License Agreement, dalej: „Umowa”) w zakresie metod leczenia zaburzeń metabolicznych.

Raport bieżący 4/2022 – Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki

Data sporządzenia: 2022-02-16 Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A. Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C Spółki Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wydanymCzytaj dalej »

Raport bieżący 3/2022 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy CPL’280 w leczeniu cukrzycy typu II

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. powziął informację o włączeniu pierwszego pacjenta do badania klinicznego II fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji.

Badanie to ma na celu ocenę efektywności związku jako leku przeciwcukrzycowego obniżającego poziom glukozy, na grupie około 90 pacjentów. Rekrutacja pacjentów do badania potrwa 4-5 miesięcy.