Raport bieżący 2/2024 – Powołanie Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 369 § 1 oraz w związku z §17 ust. 4 lit. e Statutu Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania - z początkiem dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 - Pana Macieja Wieczorka, na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Celon Pharma S.A., na kolejną 5-letnią kadencję.

Pan Maciej Wieczorek jest założycielem Spółki i od początku jej funkcjonowania pełni funkcję Prezesa jej Zarządu.
Poprzez Glatton sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów, Pan Maciej Wieczorek jest właścicielem 58,8% akcji Celon Pharma S.A., które dają uprawnienie do 68,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pan Maciej Wieczorek jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych dotyczących klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce.

Wykształcenie:

  • 2008 - doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
  • 1997-1999 - studia menedżerskie w ramach programu Warsaw Executive MBA, organizowanego wspólnie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i University of Minnesota;
  • 1990-1991 - studia na Uniwersytecie New of Lizbon, Finanse Międzynarodowe w ramach programu TEMPUS;
  • 1987-1992 - Politechnika Warszawska, wydział Mechaniczny Technologiczny, kierunek Organizacja i Zarządzanie Przemysłem. W latach 1989-1992 indywidualny tok studiów, wśród nich studia w zakresie mikro i makroekonomii, prawa na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim.

Praca zawodowa:

  • Celon Pharma S.A. od 2002 roku Prezes Zarządu (do 2012 r. Spółka działała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);
  • Mabion S.A. w latach 2007-2016 Prezes Zarządu, a następnie od w latach 2017-2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Mabion S.A.;
  • Adamed sp z o.o., Adamed Pharma S.A. (1994-2002) Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię, badania i rozwój i bieżące operacje;
  • Bank Rozwoju Eksportu S.A. w Warszawie (1991-1993) Oficer kredytowy specjalizujący się w finansowaniu przedsięwzięć przemysłowych;
  • CDS sp z o.o. (1993-1994) Konsultant w branży chemicznej i farmaceutycznej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Wieczorek nie wykonuje poza Spółką działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Wieczorek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.