Raport bieżący 26/2020 – otrzymanie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego II fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor PDE10A rozwijany w leczeniu zaburzeń psychotycznych i neuromotorycznych – CPL500036

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku dotyczącego złożenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego fazy II CPL500036 u pacjentów z zaostrzeniem psychotycznym schizofrenii, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 września 2020 r. Spółka otrzymała pozytywną decyzję regulatora w tej sprawie.

Raport bieżący nr 25/2020 – Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Celon Pharma S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce Podstawa prawna: Inne uregulowania   Treść raportu:   Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020Czytaj dalej »

Raport bieżący 24/2020 – Złożenie wniosku o zgodę na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy nad lekiem opartym o innowacyjny inhibitor JAK/ROCK – CPL 409116 – w leczeniu chorób autoimmunologicznych

W związku z zakończeniem fazy przedklinicznej inhibitora JAK/ROCK – CPL 409116, Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2020 roku złożył do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie badania klinicznego
I fazy tego związku.

Raport bieżący 23/2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku  

Data sporządzenia:  2020-09-11, 10:52 Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2020 roku Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2020 r. Raport zostanie opublikowanyCzytaj dalej »

Celon Pharma nadaje nowy wymiar i przyśpiesza potwierdzanie skuteczności opracowanej przez siebie terapii na SARS-COV-2.

Nowe podejście terapeutyczne zaprojektowane przez naukowców z Celon Pharma łączy rozproszone dotychczas możliwości odpowiedzi na zagrożenie wywołane przez SARS-COV-2.  Zakłada ono jednoczesne skracanie czasu infekcji u pacjentów już nią dotkniętych i znaczące ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa u osób zdrowych. Terapia rozwijana przez Celon Pharma S.A. ma szanse stać się właściwą odpowiedzią na największe wyzwanie epidemiologiczneCzytaj dalej »

Raport bieżący 22/2020 – Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu Spółki

Data sporządzenia: 2020-09-09, godz. 14:05 Temat:Zarekomendowanie przez NCBR do dofinansowania projektu Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 września 2020 r. powziął informację, iż wniosek Spółki o dofinansowanie projektu „Opracowanie i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki,Czytaj dalej »

Zarząd Celon Pharma na innowacyjnej konferencji GPW i ERSTE

3 września br. przedstawiciele Zarządu Celon Pharma S.A.: dr Maciej Wieczorek oraz Jacek Glinka, wzięli udział w konferencji on-line – której gośćmi byli przedstawiciele polskich i zagranicznych instytucji finansowych na zaproszenie Erste Group. Spółka zaprezentowała najważniejsze zagadnienia dotyczące bieżących operacji biznesowych oraz status projektów R&D. Systematycznie, począwszy od jesieni będziemy zwiększać swoją aktywność na  innowacyjnychCzytaj dalej »

Wyniki badań rozwijanego przez Celon Pharma PI3K delta w prestiżowym magazynie PLOS

Wyniki badań rozwijanego przez Celon Pharma PI3K delta – CPL302-253 –  zostały opublikowane  w prestiżowym magazynie PLOS. Publikacja Preclinical characterization of CPL302-253, a selective inhibitor of PI3Kδ, as the candidate for the inhalatory treatment and prevention of Asthma prezentuje wyniki rozwoju przedklinicznego wysoce specyficznego i bezpiecznego inhibitora kinazy PI3K delta –  kandydata na lek inhalacyjnyCzytaj dalej »

Raport bieżący 21/2020 r. – Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych.

Data: 23.07.2020. godz.14:55 Podstawa prawna: informacje poufne art.17 MAR Temat: Pozytywne zakończenie pierwszej części badania I fazy klinicznej agonisty receptora GPR40 – CLP207280, w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych. W nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. dotyczącego otrzymania zgody na rozpoczęcie badania klinicznego I fazy agonisty receptora GPR40, SpółkaCzytaj dalej »