Raport bieżący 2/2022 – Uzupełnienie informacji dotyczącej europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy i rozszerzenie ochrony patentowej poza leczenie depresji lekoopornej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. specyfikacji europejskich patentów nr EP 3 731 815 B1 oraz EP 3 505 157 B1 w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy, o których udzieleniu Spółce poinformowano w „European Patent Bulletin 21/49” z dnia 8 grudnia 2021 r.

Raport bieżący 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

Raport bieżący 54/2021 – Podpisanie umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”, „Beneficjent”) informuje o podpisaniu w dniu 13 grudnia 2021 r. pomiędzy Spółką a Agencją Badań Medycznych („Agencja”) umowy na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego – rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn. „TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform” („Umowa” i „Projekt” lub „TransformRNA” odpowiednio). Informacja w sprawie zakwalifikowania  ww. projektu do dofinansowania została przekazana przez Spółkę raportem bieżącym  nr 48/2021 w dniu 29 listopada 2021 r.

Raport bieżący 50/2021 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze ) informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze tj. Panem Maciejem Wieczorkiem – Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Raport bieżący nr 49/2021 K – Uzupełnienie raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczącego zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 49/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., poniżej przekazuje oświadczenie Pani Doroty Zwolińskiej, powołanej w dniu 30 listopada 2021 r. przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu Spółki z dniem 15 grudnia 2021 r.