Raport bieżący 2/2022 – Uzupełnienie informacji dotyczącej europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy i rozszerzenie ochrony patentowej poza leczenie depresji lekoopornej

Podstawa prawna: art 17. MAR - informacje poufne,

11.01.2021, godz. 20:46

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2021 Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, o otrzymaniu w dniu 10 stycznia 2022 r. specyfikacji europejskich patentów nr EP 3 731 815 B1 oraz EP 3 505 157 B1 w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy, o których udzieleniu Spółce poinformowano w "European Patent Bulletin 21/49" z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zgodnie z otrzymaną specyfikacją Patent nr EP 3 731 815 B1 dotyczy kompozycji farmaceutycznej w postaci suchego proszku, zawierającej ketaminę lub jej farmaceutycznie dopuszczalną sól, do stosowania w leczenie depresji poprzez bezpośrednie podanie do płuc drogą dopłucną, natomiast zakres patentu EP 3 505 157 B1 jest szerszy i obejmuje stosowanie kompozycji farmaceutycznej w postaci suchego proszku, zawierającą ketaminę lub jej farmaceutycznie dopuszczalną sól do stosowania w leku przystosowanym do podawania drogą dopłucną, bez ograniczenia do leczenia depresji lekoopornej.
Może to stwarzać możliwości wykorzystania jej w rozwoju terapeutyków w innych wskazaniach w tym obszarze terapeutycznym.
W opinii Zarządu tak szeroka ochrona patentowa podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych nią objętych.