Raport bieżący 55/2021 – Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Data sporządzenia: 2021-12-16, godz: 14:24

Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A.

Temat Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 K w sprawie zawarcia przez Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ z Glenmark Pharmaceuticals Ltd z siedzibą w Indiach umowy licencyjnej _"Umowa"_ dotyczącej współpracy przy rejestracji, sprzedaży i dystrybucji produktu będącego kombinacją flutykazonu z salmeterolem w inhalatorze suchego proszku _sprzedawanego w Polsce pod nazwą Salmex _, Zarząd Spółki informuje o podpisaniu aneksu do ww. umowy, rozszerzającego jej zakres terytorialny o Australię.

Aneks, podobnie jak Umowa został zawarty na okres 10 lat od dnia rozpoczęcia sprzedaży na danym rynku, z możliwością przedłużenia.