Raport bieżący 3/2022 – Rozpoczęcie badania klinicznego II fazy CPL’280 w leczeniu cukrzycy typu II

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

21.01.2022 r. godz. 17:08.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 stycznia 2022 r. powziął informację o włączeniu pierwszego pacjenta do badania klinicznego II fazy związku CPL’280, agonisty receptora GPR40 drugiej generacji.

Badanie to ma na celu ocenę efektywności związku jako leku przeciwcukrzycowego obniżającego poziom glukozy, na grupie około 90 pacjentów. Rekrutacja pacjentów do badania potrwa 4-5 miesięcy.

CPL’280 jest przedstawicielem najnowszej generacji agonistów GPR40 stosowanych w cukrzycy i schorzeniach metabolicznych. Związek wcześniej wykazał wyjątkowo korzystny profil bezpieczeństwa w badaniach przedklinicznych i klinicznych I fazy, co odróżnia go od innych leków w tej klasie.

 Rozwój kliniczny CPL’280 jest prowadzony w ramach projektu GATE, na który Spółka otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIR), w wysokości 24,7 mln.