Raport bieżący 52/2021 – Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej

Data sporządzenia: 2021-12-03 godz: 16:32

Skrócona nazwa emitenta Celon Pharma S.A.

Temat Uzyskanie europejskiego patentu w zakresie formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej.

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o uzyskaniu przez Spółkę europejskiego patentu obejmującego zastosowania formulacji inhalacyjnej esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej.

Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy. Informacja o jego udzieleniu zostanie opublikowana w "European Patent Bulletin 21/49" w dniu 8 grudnia 2021 r. Patent będzie gwarantował pełną ochroną prawną formulacji w państwach członkowskich Konwencji o patencie europejskim, po dokonaniu w ciągu trzech miesięcy odpowiednich czynności w krajach, w których Spółka zdecyduje się o ochronie przedmiotowego rozwiązania.

Program Falkieri dotyczący zastosowania esketaminy w leczeniu depresji lekoopornej, zarówno jednobiegunowej jak i dwubiegunowej choroby afektywnej jest najbardziej zaawansowanym programem Spółki, który w II fazie klinicznej potwierdził bardzo wysoką i niespotykaną jeszcze w depresji dwubiegunowej skuteczność. Informację o wynikach badania klinicznego II fazy Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 1/2021 r. z dnia 8 stycznia 2021 r., a w raporcie bieżącym nr 27/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Spółka przekazała aktualizację informacji o przebiegu i wynikach badania od powołanej organizacji zajmującej się organizowaniem i monitorowaniem badania, z uwzględnieniem 6 tygodniowej kontynuacji obserwacji, w której wskazano, iż uzyskane dane potwierdzają wysoką skuteczność leku, również w zakresie długotrwałości efektu, jego dobrą tolerancję i stanowią mocną podstawę do kontynuacji rozwoju w ramach kolejnych badań III fazy klinicznej.

Uzyskana ochrona patentowa zmniejsza ryzyko projektu oraz podnosi wartość potencjalnej komercjalizacji produktów Spółki w obszarach terapeutycznych objętych ochroną patentową.