Raport bieżący 1/2022 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Data sporządzenia: 2022-01-03

Skrócona nawa emitenta Celon Pharma S.A.

Temat Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd Celon Pharma S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

- raport roczny za 2021 rok: 27 kwietnia 2022 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2022 roku: 25 maja 2022 r.
- raport półroczny za I półrocze 2022 roku: 28 września 2022 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2022 roku: 23 listopada 2022 r.