Raport bieżący 51/2021 – Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2021-12-03                                                                                                   

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat Powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Celon Pharma S.A.             

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:                                                                                                                   

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2021 roku otrzymał od Glatton Sp. z o.o. - osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Dr. Maciejem Wieczorkiem - Prezesem Zarządu Celon Pharma S.A. powiadomienie o transakcjach dotyczących akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Notyfikacja Glatton