Raport bieżący 20/2023 – Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.

Data sporządzenia: 2023-07-04
Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.
Temat Zmiany w składzie Zarządu Celon Pharma S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 3 lipca 2023 r. Pani Dorota Zwolińska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki i Dyrektor Finansowej z dniem 4 lipca 2023 r., z powodów osobistych.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 4 lipca 2023 r. uchwałę o powołaniu z dniem 4 lipca 2023 r. w skład Zarządu Pana Bartosza Szałka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Pan Bartosz Szałek jest doświadczonym menedżerem w budowaniu wartości szybko rozwijających się przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym. Od ponad 15 lat współpracuje z funduszami private equity nadzorując finanse spółek portfelowych. Na początku swojej kariery pracował w sektorze bankowym w bankowości korporacyjnej w Banku Pekao SA i Deutsche Banku SA. Następnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach finansowych w korporacjach międzynarodowych SAP Polska oraz Żywiec Zdrój SA Grupa Danone. Pełnił funkcję Członka Zarządu / CFO między innymi w takich firmach jak ThyssenKrupp Stainless Polska, GTX Hanex, Novago i Krosno Glass SA.

Pan Bartosz Szałek posiada wyższe wykształcenie zdobyte na Uniwersytecie Szczecińskim, w Szkole Głównej Handlowej, dodatkowo jest absolwentem London Business School oraz Uniwersytetu Navarra, gdzie w 2018 roku ukończył program AMP Advanced Management Program IESE Business School.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Szałek nie wykonuje poza Spółką działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Bartosz Szałek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.