Raport bieżący 19/2023 – Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 

Data sporządzenia: 2023-06-23

Skrócona nazwa emitenta CELON PHARMA S.A.

Temat: Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję 

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że obradujące w dniu 22 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Pana Bogusława Galewskiego

- Pana Krzysztofa Kaczmarczyka

- Pana Roberta Rzemińskiego

- Pani Urszuli Wieczorek

- Pana Artura Wieczorka

na kolejną kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 stycznia 2024 r.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące ww. Członków Rady Nadzorczej.