Komentarz przedstawicieli Zarządu Spółki do Raportu Rocznego za 2018 r.