4.2

CELON PHARMA Sp. z o.o.

Uzyskała wsparcie na realizacje projektu
pt.:

„ Zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego poprzez wdrożenie
technologii syntezy siRNA w skali laboratoryjnej, mających zastosowanie
w rozwoju innowacyjnych leków”

oraz

„Zwiększenie działalności B+R Celon Pharma poprzez rozbudowę i
specjalistyczne wyposażenie Laboratorium Chemii Medycznej
specjalizującej się w badaniach nad innowacyjnymi lekami”

w ramach

Działania 4.2 :

„Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka