Analiza porównawcza oporu wewnętrznego inhalatorów produktu generycznego Salmex™ i produktu referencyjnego Seretide™

Artykuł Analiza porównawcza oporu wewnętrznego inhalatorów produktu generycznego Salmex™ i produktu referencyjnego Seretide™ Dysk ukazał się w numerze sierpniowym (98) magazynu Praktyka Lekarska dedykowanego lekarzom specjalistom, POZ, lekarzom rodzinnym oraz managerom zdrowia. Materiał poświęcony jest ocenie oporu wewnętrznego dwóch produktów inhalacyjnych, wraz z oceną statystyczną wyników w zakresie oporów wewnętrznych. Wyniki przeprowadzonych badań zostały odniesione do wytycznej CPMP/EWP/4151/00 dotyczącej równoważności terapeutycznej leków wziewnych, która zdefiniowała maksymalną dopuszczalną różnicę dla oporu wewnętrznego inhalatora leku generycznego względem leku referencyjnego, wynoszącą ± 15%. Materiał jest odpowiedzią na pytania ze strony środowiska eksperckiego i ma charakter naukowo-badawczy. Nie stanowi reklamy analizowanych produktów leczniczych.

Czytaj dalej...