Prośba o potwierdzenie

Zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty może być kierowana jedynie do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te produkty.

W dalszej części serwisu mogą znajdować się informacje o charakterze promocyjnym dotyczące produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

Jeżeli zatem jest Pan(i) osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze wydawane wyłącznie na podstawie recepty, prosimy kliknąć na TAK.

Jeżeli nie należy Pan(i) do jednej z grup wskazanych powyżej, kliknij na NIE.

 

TAK | NIE