CardioCAPS

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych

Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcjiwłasnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczychstosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych.

Umowa nr: 2022/ABM/04/000001 - 00

Celem projektu „CardioCAPS - Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego poprzez wdrożenie w produkcji własnej Celon Pharma S.A. innowacyjnych form doustnych trzech produktów leczniczych stosowanych w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych” jest zwiększenie dostępności farmakoterapii chorób układu krążenia, które stanowią kluczowy dla zdrowia publicznego obszar terapeutyczny. Cel zostanie osiągnięty poprzez opracowanie nowych produktów generycznych (w wyróżniającej formie kapsułki twardej), wykonanie klinicznych badań równoważności biologicznej i wdrożenie w produkcji własnej kompleksowego portfela trzech leków przeciwzakrzepowych nowej generacji.

Wartość dofinansowania: 12 111 201,12 PLN

Całkowity koszt projektu: 19 560 952,10 PLN