CBITE

Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0429/19-00 w ramach Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 07.11.2019 r.

Celem przedmiotowego projektu jest opracowanie pierwszego w klasie, innowacyjnego, bezpiecznego i skutecznego klinicznie bispecyficznego formatu białka (VHH/VH, scFv lub Fab), pozwalającego na celowanie zarówno w ścieżki odpowiedzi immunologicznej PD-1/PD-L1, jak i wybrane receptory czynników wzrostu, oraz jego walidacja w ramach badań klinicznych I i II fazy, jako kandydata na lek do stosowania w terapii guzów litych.

Łączna wartość projektu: 43 674 858,55 PLN
Kwota dofinansowania: 
26 735 921,11 PLN