Celon Pharma dołączył do beneficjentów międzynarodowego projektu ORBIS – Open Research Biopharmaceutical Internships Support

Ogólnym celem projektu ORBIS jest poprawa procesu rozwoju leków innowacyjnych oraz generycznych. Drogą do tego celu jest współpraca przedstawicieli instytucji akademickich z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych oraz sektora badawczo-rozwojowego firm. Dlatego rdzeń projektu stanowi międzynarodowa wymiana badaczy pomiędzy konsorcjantami i partnerem projektu. Badania obejmują następujące etapy rozwoju leków: optymalizacja syntezy substancji leczniczych, badania preformulacyjne, opracowanie nowoczesnych postaci leku oraz ich ocena biofarmaceutyczna. Pierwsi pracownicy firmy już w maju br. rozpoczną pierwszy staż w ramach tego projektu.

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Celon Pharma S.A. jest członkiem konsorcjum ośrodków naukowych i przedsiębiorstw z krajów członkowskich i stowarzyszonych z Unią Europejską: Politechnika w Pradze (Czechy), Politechnika Poznańska (Polska) Trinity College w Dublinie (Irlandia), Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia), Uniwersytet w Lubljanie (Słowenia), Applied Process Company Ltd. (Irlandia), Farmak JSC (Ukraina), Physiolution GmbH (Niemcy) i Zentiva k.s. (Czechy),. Partnerami projektu są Rutgers -, The State University of New Jersey, USA oraz University of Central Florida, Orlando, USA.

Projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017), nr grantu 778051.

Finansowanie otrzymane przez Celon Pharma: 40 500 EUR
Finansowanie dla wszystkich partnerów projektu ORBIS: 2 268 000 EUR

WWW: https://orbisproject.eu/