Celon Pharma o Esketaminie na 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC)

Przedstawiciele Grupy Badawczej Neuropsychiatria Celon Pharma wzięli udział w 3rd Central European Biomedical Congress (CEBC), który odbył się w Krakowie w dniach 15-18. września br.

To największa konferencja naukowa w naszej części Europy dedykowana tematyce badań przedklinicznych oraz naukom biomedycznym. Tematami przewodnimi w tym roku była m.in. neuropsychiatria.

W trakcie konferencji przedstawiciele Celon Pharma prezentowali wyniki badań przedklinicznych projektu DiSK - Nowa terapia S-ketaminą w leczeniu depresji lekoopornej, dofinansowanego przez narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POIR 1/1.1.1. w czasie sesji posterowej.

Konferencja organizowana jest przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Wydział Medyczny UJ, we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Farmakologicznym oraz Polskim Stowarzyszeniem Toksykologicznym.