Celon Pharma partnerem biznesowym konferencji StarShip w ramach EIT Health

Przedstawiciele Celon Pharma biorą udział w konferencji StarShip, która odbywa się od 7 do 11 maja br. w Łodzi.

Celem spotkania jest inspirowanie młodych ludzi z całej Europy do podejmowania inicjatyw biznesowych i naukowych w obszarze Badań i Rozwoju oraz w innowacyjnych gałęzi gospodarki.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Chcemy pokazać młodzieży jak ważną rolę pełnią innowacje w rozwoju leków, zaszczepić w nich ciekawość  branży biofarmaceutycznej i przedstawić  fascynujący obszar naszej działalności, gdzie nauka i biznes osiągają niełatwą, ale bardzo pożądaną synergię, która może przyczynić się do zmiany jakości życia tysięcy osób i znaleźć odpowiedź na niespełnione dotychczas potrzeby medyczne.

StarShip to edukacyjna inicjatywa EIT Health, która powstała we współpracy z czołowymi europejskimi partnerami biznesowymi oraz instytucjonalnymi na czele z  University of CoimbraIESE Business School, the Royal Institute of Technology (KTH) and Instituto Pedro Nunes. 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to agenda Unii Europejskiej wspierająca współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych, która ma na celu stworzenie
w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Celon Pharma S.A. jest członkiem EIT od 2017 r.