Celon Pharma S.A. fundatorem prestiżowego stypendium

Celon Pharma wyróżni najwybitniejszego laureata w obszarze nauk o życiu i tym samym przyzna nagrodę pieniężną w tegorocznym konkursie Narodowego Centrum Nauki (NCN). Jest to spójne ze strategią firmy, skoncentrowaną na rozwoju nauki i wspieraniu młodych naukowców.

Nagroda Narodowego Centrum Nauki ustanowiona została w 2013 roku przez Radę Narodowego Centrum Nauki, a jej laureatem może zostać młody uczony, który nie ukończył 40 roku życia. Obecna edycja będzie zatem trzecią już odsłoną prestiżowego konkursu, w którym zwycięzcy odbierają nagrodę w trzech obszarach: nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz w obszarze nauk ścisłych i technicznych. Nagroda ta przyznawana jest młodym uczonym za znaczące osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych.

Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.: W Celon Pharma wciąż wychodzimy naprzeciw niespełnionym potrzebom klinicznym i badawczym. Dlatego zawsze będziemy wspierać i stawać po stronie tych, którzy przyczyniają się do rozwoju nauki, tak jak robi to Narodowe Centrum Nauki. Decyzję o ufundowaniu stypendium w jednym z obszarów konkursu podjąłem bez wahania. W ten sposób promujemy rozwój nauki w Polsce, a także wspieramy młodych, wybitnych naukowców. Podobnie jak NCN angażujemy się i realizujemy odkrywcze badania, zaś innowacyjne odkrycia są dla nas napędzającym motorem.

Rok temu nagrodę w obszarze nauk o życiu odebrał prof. Janusz Bujnicki, na co dzień związany z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej. Prof. Bujnicki został nagrodzony za opracowanie nowatorskich metod bioinformatycznych do badań kompleksów białek z RNA oraz ustalenie struktury i mechanizmu działania ludzkich enzymów odpowiedzialnych za biosyntezę RNA.

W tegorocznym konkursie z pewnością poprzeczka postawiona zostanie równie wysoko, zaś wyłonienie zwycięzców będzie nie lada wyzwaniem dla kapituły konkursowej złożonej z przedstawicieli Narodowego Centrum Nauki oraz przedstawicieli fundatorów nagród, którzy przyznają wyróżnienia.

Narodowe Centrum Nauki to instytucja wspierająca prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzyo podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów.