Celon Pharma S.A. jednym z najpopularniejszych pracodawców w 21 edycji programu Grasz o staż

Aż 323 studentów aplikowało na staż do Celon Pharma w ramach programu Grasz o staż. Ze wszystkich kandydatów, którzy dostali się do etapu konkursowego zostały wybrane tylko trzy osoby, które jeszcze w tym roku odbędą staż w Centrum Badawczo-Rozwojowym lub Dziale Administracyjnym spółki

Kandydaci składający aplikację do Celon Pharma S.A. przystąpili do rozwiązania zadania konkursowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Poziom rozwiązań naszych zadań konkursowych był bardzo wysoki. To sprawiło, że wybór 3 najlepszych kandydatów okazał się niezwykle trudny. Najlepsi będą mieli okazję poznać pracę w firmie farmaceutycznej od podszewki i będą bardzo aktywnie włączani w jej działalność operacyjną i badawczo-naukowątwierdzi dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych, Celon Pharma S.A.

Współpraca ze studentami i absolwentami jest ważnym elementem działalności naszej spółki. Jesteśmy otwarci na młodych, ambitnych pracowników, którzy chcą razem z nami rozwijać odważne i innowacyjne projekty badawcze. Od lat współpracujemy ze środowiskiem akademickim, konsultujemy programy nauczania i nierzadko prowadzimy zajęcia dla studentów. Bardzo ważne jest to, aby młodzi naukowcy wychodząc z uczelni mieli poczucie, że praca w firmie farmaceutycznej jest dla nich realną i atrakcyjną perspektywą zawodowądodaje dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Konkurs Grasz o Staż to platforma łącząca studentów z najlepszymi pracodawcami i umożliwia młodym ludziom rozwój ich ścieżki zawodowej. W tegorocznej edycji wzięło udział 40 pracodawców, a akces do programu złożyło ok. 7000 osób.