Celon Pharma S.A. na EIT Health Matchmaking

250 uczestników: naukowców i przedsiębiorców, 3 dni debat i spotkań na temat najważniejszych wyzwań w obszarze zdrowia i innowacji w Europie, a wśród nich przedstawiciele Celon Pharma. Największe tegoroczne spotkanie miało na celu  wypracowanie  głównych filarów działalności agendy EIT Health w  latach 2018/2019.

Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych: Obecnie nasz zespół, w ramach EIT, aktywnie angażuje się w projekty  których celem jest szkolenie ekspertów w obszarze ochrony zdrowia, biotechnologii oraz farmacji, czyli obszarów które w najpełniejszy sposób realizują misje wyznaczoną EIT Health przez komisję europejską jaką jest wspomaganie zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Cieszymy się, że możemy jako firma uczestniczyć w paneuropejskich projektach edukacyjnych w obszarze biofarmacji. Daje nam to możliwość wymiany doświadczeń z różnymi podmiotami międzynarodowymi i środowiskami eksperckimi, z którymi w EIT blisko współpracujemy.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to agenda Unii Europejskiej wspierająca współpracę przedsiębiorstw, sektora szkolnictwa i ośrodków badawczych, która ma na celu stworzenie w Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Celon Pharma S.A. jest członkiem EIT od 2017 r.