Celon Pharma S.A. na konferencji „Przemysłu Farmaceutycznego”

27 października br. Magdalena Kozłowska, Kierownik Produkcji Celon Pharma S.A. wzięła udział w debacie farmaceutycznej „Od strategii do wyników – jak oszczędzać nie oszczędzając?”, która odbyła się w ramach X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Przemysł Farmaceutyczny 2014” organizowanej przez wydawnictwo BMP.

Podczas dyskusji zaproszeni goście próbowali odpowiedzieć m.in. na pytanie: Czy nowe potrzeby pacjentów zmieniają strategie rozwoju producentów leków i czy w swojej działalności stawiają oni bardziej na profilaktykę czy leczenie pacjentów?

Magdalena Kozłowska:

Według mnie zarówno profilaktyka, jak i leczenie mają przyszłość. Trudno jednoznacznie ocenić, który z tych kierunków będzie się bardziej rozwijał. Zmieniają się potrzeby pacjentów. Na szeroką skalę prowadzone są programy prozdrowotne, jednak zmiana trybu życia Europejczyków nie następuje tak szybko, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Dodatkowo dużym problemem pozostają choroby niezakaźne będące przyczyną 80% zgonów. Każda firma analizując swoje możliwości i otoczenie, musi sama sobie odpowiedzieć na pytanie, która z tych strategii rozwoju będzie dla niej właściwsza.

Magdalena Kozłowska odniosła się także do tezy głoszącej, że jakość w sektorze producentów leków jest zbyt droga.

Zapewnienie odpowiedniej jakości produktów oraz ich zgodności z regulacjami, z zasady generuje wysokie koszty. Istnieje jednak możliwość optymalizacji pewnych procesów tak, aby były one mniej kosztochłonne, ale w dalszym ciągu gwarantowały bezpieczeństwo pacjenta i nie wpływały na obniżenie jakości produktów leczniczych.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na stronie www.kierunekfarmacja.pl

konferencja1

konferencja2