Celon Pharma S.A. na XXIII Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Wydarzenie obejmowało szeroki zakres zagadnień podejmowanych w badaniach naukowych w odpowiedzi na wyzwania stawiane współczesnej farmacji.    W jego trakcie Mikołaj Matłoka – Lider Grupy Badawczej Neuropsychiatria w Celon Pharma S.A. zaprezentował uczestnikom zagadnienia związane z rozwojem innowacyjnych leków we wskazaniach neuropsychiatrycznych. Jego prezentacja obejmowała m.in. trzy projekty w tym obszarze rozwijane w Centrum Badawczo-Rozwojowym Celon Pharma: s-ketamina w leczeniu depresji lekoopornej, inhibitor PDE10A – w terapii zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona oraz antagonisty receptora 5-HT6 w terapii zaburzeń poznawczych.