Celon Pharma S.A. raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny rynek innowacyjnych farmaceutyków

  • 107 mln netto przychodów ze sprzedaży w 2017 r., wzmocnienie pozycji na polskim rynku farmaceutycznym przy ponad 11% wzroście sprzedaży w ujęciu wolumenowym i 4,3% wzroście wartościowym.

  • 7 mln sprzedaży eksportowej ze znaczącym potencjałem wzrostowym obejmującym kolejne kraje europejskie w najbliższych miesiącach.
  • Zysk netto za 2017 r. - 25,6 mln - po pominięciu zdarzeń jednorazowych związanych z milestonami za Salmex, zbliżony do wygenerowanych wartości za 2016 r.
  • Ponad 100 mln dofinansowań na rozwój innowacyjnych leków pozyskanych w 2017 r., kolejne projekty w rozwoju klinicznym i bardzo zaawansowany postęp prac budowlanych nowego CBR Spółki.

    Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu: W 2017 r. sprzedaż produktów na rynku polskim pozostawała zgodna z oczekiwaniami. Umocniły się one wartościowo i wolumenowo w swoich kategoriach rynkowych. Systematycznie budowaliśmy obecność naszego flagowego produktu za granicą uzyskując kolejne rejestracje w krajach europejskich, w tym na bardzo wymagającym regulacyjnie rynku skandynawskim, na którym obecnie budujemy pozycję naszego produktu i od którego oczekujemy największego potencjału wzrostowego w kolejnych kwartałach. Powiększający się rynek zbytu zagranicą umożliwi nam w najbliższych latach znaczące zwiększenie przychodów i zysku z działalności eksportowej.

    Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: To był bardzo ważny rok, który otworzył zupełnie nową perspektywę dla wzrostu wartości naszej Spółki. Wprowadziliśmy do rozwoju klinicznego pierwsze cząsteczki z naszego pipeline innowacyjnego, a efekty prowadzonych przez nas projektów w fazie przedklinicznej spotkały się z dużym zainteresowaniem partnerów z całego świata. Zmieniający się obecnie model biznesowy firm farmaceutycznych sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie na prężne innowacyjne organizacje posiadające atrakcyjne portfolio przełomowych leków w schorzeniach, dla których istnieją niezaspokojone potrzeby medyczne. Mamy solidne podstawy uważać, że Celon Pharma jest taką Spółką. W 2018 roku zamierzamy konsekwentnie kontynuować strategię rozwoju, która uplasuje naszą firmę w czołówce innowacyjnych firm biofarmaceutycznych w ciągu kilku najbliższych lat.

 

Informacja prasowa: Celon Pharma S.A. raportuje solidny zysk za 2017 r. przyśpieszając w drodze po globalny rynek innowacyjnych farmaceutyków

Raport Roczny 2017