Celon Pharma S.A. stawia na rozwój technologii inhalacyjnej w terapii astmy i POChP w projekcie badawczym dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest potwierdzenie terapeutycznego działania inhibitora kinazy PI3K, u pacjentów cierpiących na choroby płuc, takie jak astma czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Planowane podanie leku ma nastąpić drogą inhalacyjną. Projekt zakłada działania w czterech etapach obejmujących kolejno badania przedkliniczne, toksykologiczne i formulację leku, oraz badania I i II fazy klinicznej.

Dr Jerzy Pieczykolan, kierownik Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.:  Analizy pokazują iż 5-10% osób chorych na astmę nie odpowiada na dostępne leki. Zasadne jest więc poszukiwanie nowych, bezpiecznych przy długotrwałym stosowaniu opcji terapeutycznych, mających na celu zastąpienie lub zmniejszenie dawek stosowanych sterydów. Opracowany w Celon Pharma S.A. inhibitor PI3K stanowi obiecującą alternatywę w leczeniu sterydoopornej astmy oraz POChP o bardzo korzystnym profilu bezpieczeństwa dla pacjentów.

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.: Systematycznie inwestujemy w rozwój naszych kompetencji w obszarze terapii inhalacyjnych. W tym przypadku, droga podania bezpośrednio do płuc umożliwi zminimalizowanie efektów ubocznych wynikających z ogólnoustrojowego działania inhibitorów PI3K.

Projekt jest realizowany od grudnia 2015 r., a jego finał ma nastąpić w czerwcu 2020 r. kiedy przeprowadzone zostaną badania kliniczne fazy IIa typu proof-of concept.

Całkowita wartość projektu o akronimie PIKCel wyniesie 23 508 985,88 PLN, z czego spółka otrzyma 15 373 271,42 PLN dofinansowana w ramach POIR.

Celon_Pharma_Logo EFRR_Logo FE_Logo