Celon Pharma S.A. w obliczu kolejnego innowacyjnego odkrycia

Celon Pharma S.A. w obliczu kolejnego innowacyjnego odkrycia

Konsorcjum naukowo-biznesowe, którego liderem jest Celon
Pharma S.A., w ramach programu STRATEGMED otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na rozwój kolejnego innowacyjnego projektu: „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów” (CELONKO).
Projekt „Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz receptora FGFR stosowanego w terapii nowotworów” Celon Pharma poprowadzi w porozumieniu z czteroma konsorcjantami: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Wojskowym Instytutem Medycznym
w Warszawie, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Projekt CELONKO zakłada przedkliniczny i kliniczny rozwój nowego leku przeciwnowotworowego nacelowanego na receptory FGFR (ang. fibroblast growth factor receptors). W wyniku prac badawczo-rozwojowych zostanie uzyskany selektywny inhibitor drobnocząsteczkowy FGFR. Lek ten będzie mógł zostać wykorzystany w walce z nowotworami żołądka, pęcherza oraz w leczeniu płaskonabłonkowego raka płuca.
Kolejnym celem projektu będzie opracowanie testu diagnostycznego do identyfikacji pacjentów z aberracjami receptorów FGFR. Dzięki temu, możliwe będzie wyselekcjonowanie pacjentów, którzy odniosą największą korzyść z terapii spersonalizowanej opartej na selektywnym inhibitorze FGFR.
„Głównymi zaletami wyróżniającymi innowacyjny lek będzie nakierowany, profilowany efekt terapeutyczny oraz nieliczne skutki uboczne, czyli wszystko to, co stanowi nowatorskie rozwiązanie w terapii nowotworów” – zapowiada Maciej Wieczorek, Prezes Celon Pharma S.A.
Do tej pory nie zarejestrowano inhibitorów kinaz FGFR, a opracowany przez Celon Pharma inhibitor FGFR jest bardziej aktywny i selektywny w badaniach na kinazach i wielu liniach komórkowych.
Całkowity koszt projektu wynosi 54 717 125 zł, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi 39 025 710 zł.