Celon Pharma S.A. z pozytywną oceną i rekomendacją dofinansowania z NCBiR dla 3 projektów rozwoju innowacyjnych produktów leczniczych

Wnioski przeszły pełną ocenę merytoryczną, składającą się z dwóch etapów i zostały wskazane  spośród łącznie 23 zgłoszonych w ramach konkursu, do dofinansowania ramach programu InnoNeuroPharm.  

dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.:  Programy sektorowe to bardzo ważne narzędzie wspierania  działalności badawczo-rozwojowej całej naszej branży w Polsce. Wysoka ocena złożonych przez nas wniosków to efekt ciężkiej pracy całego zespołu badaczy naszej firmy. Przed nami techniczna weryfikacja i zawarcie umowy z NCBiR. To kolejne bardzo ważne projekty innowacyjne, które dołączą do naszego portfolio. Zakładają one zarówno walidację przedkliniczną kandydatów na lek, jak również ich rozwój kliniczny, w różnych fazach. Przed nami ambitne cele i okres bardzo intensywnej pracy. Jesteśmy na to gotowi.

W ramach I konkursu łącznie wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 213 386 996,40 zł. W wyniku przeprowadzonej całościowej oceny merytorycznej 13 projektów zostało ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie NCBiR