Celon Pharma S.A. z pozytywną rekomendacją NCBiR w zakresie dofinansowania rozwoju innowacyjnego kandydata na lek w zakresie leczenia cukrzycy typu II

Dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Bardzo się cieszymy. Nasz wniosek został wysoko oceniony pod względem merytorycznym i zajął wysoką pozycję rankingową. To obecnie ważny dla nas projekt w obszarze chorób metabolicznych. Przed nami w pierwszej kolejności badania toksykologiczne, a po ich zakończeniu złożenie wniosku o pierwsze podanie leku u ludzi. Rozwój kliniczny chcemy rozpocząć jeszcze w 2018 r.

Dr Jerzy Pieczykolan, Kierownik Działu Badań Przedklinicznych Celon Pharma S.A.:  Wyniki Badania TTG in vivo na zwierzętach potwierdzają wysoką aktywność naszego związku i jego wysoką efektywność. Agoniści GPR40 potencjalnie mogą stanowić dobrą i bezpieczniejszą alternatywę dla grupy pacjentów opornych na leczenie np. metforminą. Dodatkowo związki te nie zwiększają ryzyka hipoglikemii.

Rekomendowana wysokość dofinansowania  projektu wynosi 24,8 mln zł.  Zgodnie z umową z Plexus Ventures projekt ten został objęty światową strategią komercjalizacji innowacyjnego portolio Spółki.

Wniosek Spółki został złożony w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 dotyczącego projektu pn.: „Rozwój przedkliniczny i kliniczny innowacyjnego agonisty receptora GPR40 w terapii cukrzycy typu II”.

Całkowity koszt projektu został określony na 39,4 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 24,8 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 2022 r.

Ranking NCBiR