Celon Pharma S.A. znacznie zwiększa zysk netto w I kwartale 2018 oraz poprawia efektywność wytwórczą i sprzedażową w drodze po kolejne rynki europejskie

  • Ponad 28 mln  przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów;
  • 7,5 mln PLN  zysku netto -  w stosunku do ok. 5 mln PLN w I kwartale 2017;
  • 7% wzrost ilościowy sprzedanych produktów oraz umocnienie pozycji lidera większości leków  z portfolio w ich grupach terapeutycznych.

Spółka w I kwartale 2018 r. poprawiła swoją rentowność osiągając porównywalny do I kwartału 2017 r. poziom wartości sprzedaży swoich produktów, przy znacznym zwiększeniu efektywności wytwórczej i sprzedażowej oraz większej aktywacji kosztów działalności naukowo-badawczej. O 13% zmniejszyła koszty prowadzenia działalności operacyjnej. Istotnie spadło zużycie materiałów i energii oraz usług obcych, zwiększyła się zaś amortyzacja, co jest jednak zjawiskiem oczekiwanym, wynikającym z prowadzonych inwestycji w zaawansowane i  automatyczne technologie wytwórcze.

Bogdan Manowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Celon Pharma S.A: Wynik za I kwartał 2018 potwierdza mocną pozycję naszych produktów w Polsce. Wprowadzona optymalizacja procesów produkcyjnych ukierunkowana na zwiększenie efektywności wynika z przygotowań Spółki do realizacji zwiększonych zamówień eksportowych w najbliższych okresach. Dodatkowy eksport, w pierwszej kolejności, dotyczyć będzie rynków skandynawskich, na których zarejestrowaliśmy Salmex w ostatnich miesiącach.  

Spółka konsekwentnie realizuje swoje założenia w postępie prac naukowo-badawczych. Obecnie Celon Pharma S.A. finalizuje I fazę badania klinicznego esketaminy oraz przygotowuje się do rozpoczęcia programu klinicznego inhibitora FGFR.

dr Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.: Postęp projektów innowacyjnych, jak i budowa nowego CBR przebiegają zgodnie z przyjętymi założeniami. Jednocześnie zwiększamy naszą obecność międzynarodową, prezentując wyniki prac naukowo-badawczych na licznych konferencjach. Budzą one duże zainteresowanie zarówno naukowców, jak i potencjalnych partnerów biznesowych.

Założenia strategii światowej komercjalizacji innowacyjnego portfolio Celon Pharma uwzględniają możliwość zarówno sprzedaży praw całkowitych jak i terytorialnych, a także różnych kombinacji ko-rozwoju wraz z jego współfinansowaniem. Wybór konkretnej strategii do produktu związany będzie ze specyfiką rynkową i inwestycyjną rozwoju produktu.

Zarząd Spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 maja br.  podział zysku netto spółki za 2017 r. i przeznaczenie z niego kwoty 7 650 000 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, w wysokości 0,17 zł na jedną akcję. Jako dzień dywidendy Zarząd rekomenduje 12 czerwca 2018, a jako termin jej wypłaty - 25 czerwca 2018 r.

Raport Q1 2018