Celon Pharma zakończyła z fazę IA badanie klinicznego dIa związku CLP’116, dualnego inhibitora JAK-ROCK

Zakończyliśmy  prowadzenie fazy IA badania klinicznego związku CPL’116,  dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom.

Badanie miało na celu ocenę profilu bezpieczeństwa oraz parametrów farmakokinetycznych (PK). W badaniu nie zaobserwowano  działań niepożądanych związanych z przyjmowaniem produktu badanego.

CPL’116 jest pierwszym na świecie dualnym inhibitorem kinaz JAK i ROCK i będzie miał zastosowanie w leczeniu wybranych chorób autoimmunologicznych u których korzystne jest jednoczesne zahamowanie procesu zapalnego i fibrogenezy.

Spółka planuje w najbliższych tygodniach  rozpoczęcie badania IB, w którym związek będzie podawany wielokrotnie we wzrastających dawkach a ocena oprócz bezpieczeństwa i parametrów farmakokinetycznych obejmie również kluczowe parametry farmakodynamiczne.